FAQ


Hoe komt een muurschildering tot stand?

Verkenningsgesprek

Tijdens een verkenningsgesprek gaan we na wat uw behoeften zijn en overlopen we ons portfolio om te bekijken welke reeds gemaakte werken aanleunen bij uw smaak. Op deze manier leren we elkaar beter kennen en krijgt u een goed beeld van wat er allemaal mogelijk is. Tijdens dit gesprek worden richtlijnen afgesproken qua thema, stijl, kleurenpalet en budget.

Ontwerp

Nu we een goed beeld hebben van wat u van uw muurschildering verwacht kan het ontwerpen beginnen. U kunt zelf ook een afbeelding voorstellen die u op uw muur wenst, dan bekijken we samen de haalbaarheid hiervan. Om u een realistisch beeld te geven van hoe uw muur er nadien zal uitzien worden al onze ontwerpen digitaal op een foto van uw muur verwerkt. Zo krijgt u een goed beeld van het formaat, het kleurgebruik en de impact in de omgeving.

Door onze jarenlange ervaring weten we ontwerpen te presenteren die precies bij uw verwachtingen aansluiten. Mocht u over bepaalde zaken in het ontwerp niet tevreden zijn, dan gaan we na hoe we dit voor u kunnen oplossen, want wij streven naar 100% klanttevredenheid. Onze reviews op onze Google business site zijn daar het bewijs van. 

Na goedkeuring van het ontwerp wordt er een afspraak ingeplant voor het plaatsen van uw muurschildering.

Plaatsing

Wij zorgen er voor dat de ruimte afgeplakt wordt en de muur de juiste voorbereiding en grondlaag krijgt. De afgesproken afbeelding wordt zo precies mogelijk op uw muur geschilderd. Last-minute wijzigingen kunnen steeds besproken worden. Nadien wordt er een vernislaag aangebracht die uw muur voor een lange tijd beschermt waardoor u vele jaren plezier heeft van uw kunstwerk.

Dienst na verkoop

Ook na het plaatsen van de muurschildering kunt u op ons rekenen. Mocht u door omstandigheden schade hebben opgelopen aan uw muurschildering en u wenst deze te laten herstellen, dan kan u steeds beroep doen op ons om het kunstwerk te laten herstellen. Desgewenst kan een onderhoudscontract worden opgemaakt zodat u zorgeloos van uw muurschildering kunt genieten. 

Hoeveel kost een muurschildering?

Elke muurschildering is anders. Daarom is het moeilijk om eenduidige prijs te geven voor een muurschildering. Tijdens een intakegesprek wordt er nagegaan wat de klant verwacht van zijn mural. Op basis van die gegevens worden parameters ingesteld in onze rekentool. Volgende zaken zijn van invloed op de kostprijs:

 • complexiteit van het gekozen ontwerp
 • de hoeveelheid artistieke vrijheid
 • afmetingen van de muur
 • staat van de muur, sommige muren hebben voorbereidende werken nodig zoals zoals bv. een grondlaag
 • afstand tot Kortrijk
 • eventueel huur hoogtewerker of stelling
 • eventueel kosten overnachting bij meerdaagse opdrachten buiten een straal van 150 km rond Kortrijk.

De instapprijs voor een eenvoudige muurschilderingen (bv. logo) bedraagt 250 euro. We houden rekening met uw budget en passen zo nodig het ontwerp aan zodat dit past binnen uw budget. Op die manier maakt iedereen kans op een mooie muurschildering. 

Is een offerte gratis?

Een schatting van de kost van uw project is altijd gratis. We vragen pas een voorschot vanaf we ontwerpen moeten maken of materialen moeten aankopen. Het voorschot voor het ontwerpen bedraagt 20% van de kostprijs van de muurschildering.

Wat kan er allemaal gespoten worden?

Graffiti kan aangebracht worden op een grote diversiteit van dragers zoals:

 • muren (baksteen, beton, gipsplaat, cellenbeton, tegels, ...)
 • poorten, deuren, rolluiken, ramen, ...
 • auto's, bestelwagens, aanhangwagens, vrachtwagens, mobilhomes, caravans,...
 • containers
 • beursstanden
 • canvas 
 • boten
 • bijna alle materialen zolang ze proper en droog zijn.

Muren met vochtproblemen kunnen niet gespoten worden, tenzij de vochtproblemen eerst behandeld worden. Voor houten ondergronden buiten is de levensduur eerder beperkt.

Hoe lang duren de werken?

De kleinere muurschilderingen zijn in 1 à 2 dagen afgewerkt. Bij grotere projecten kan de tijd oplopen tot 5 dagen of langer. U wordt vooraf ingelicht hoe lang dit zal duren. 

Hoe lang blijft een muurschildering/graffiti mooi?

Muurschildering binnen

Een muurschildering binnenshuis die niet onderhevig is aan weersinvloeden blijft in principe levenslang mooi.

Muurschildering buiten

Een muurschildering is zo sterk als de ondergrond waarop deze geplaatst wordt. Bij ondergronden in goede staat mag je er van uit gaan dat een muurschildering buiten minstens 10 jaar goed van kleur blijft omdat we gebruik maken van UV-resistente vernis.

In welke regio's zijn we actief?

België

 • West-Vlaanderen
 • Oost-Vlaanderen
 • Antwerpen
 • Limburg
 • Vlaams Brabant
 • Waals Brabant
 • Brussel
 • Henegouwen
 • Namen

Nederland

 • Zeeland
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Zuid-Holland
 • Limburg
 • Utrecht
 • Gelderland

Frankrijk

 • Nord-Pas-de-Calais

Andere regio's op aanvraag.

Zijn de dampen schadelijk?

Ja. Hoewel alle spuitbussen vandaag op waterbasis en cfk-vrij zijn is het geen goed idee lang in de dampen te verblijven. Daarom vragen we ook om altijd maximaal te ventileren als we aan het werk zijn. Na enkele uren zijn de gassen verdreven. De geurhinder duurt maximaal enkele dagen.

Wanneer er strenge eisen gesteld worden aan de luchtkwaliteit tijdens de werken (bijvoorbeeld bij schilderwerken in een ziekenhuis), werken we met aangepaste spuitbussen met minder schadelijke stoffen of met acrylverf uit potten om de geurhinder te beperken. 

Hoe verfspatten verwijderen?

We zorgen ervoor dat alles netjes afgeplakt wordt om spatten te vermijden. Wel kan het zijn dat er een laagje stof achterblijft. Dit is eenvoudig te verwijderen. Mocht het echter voorkomen dat er toch verfspatten zijn, dan hebben wij de geschikte producten mee om deze te verwijderen. 

Kan ik een overeengekomen opdracht annuleren?

We gaan er van uit dat de keuze om ons te boeken is weloverwogen is en dus niet geannuleerd wordt. Maar mocht u door omstandigheden toch wensen te annuleren dan kan dat altijd. De reeds betaalde voorschotten worden normaliter niet terug betaald. In onderling overleg kan er in sommige gevallen voor gekozen worden om een deel van het voorschot terug te storten.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Graffiti Street Art Jeps & Boris (Juli 2021)

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen de koper/opdrachtgever en de kunstenaar zijn gesloten. Voorafgaand aan de overeenkomst moet Graffiti Street Art Jeps & Boris de koper/opdrachtgever informeren over de Algemene Voorwaarden. Bij het sluiten van de overeenkomst gaat de koper/opdrachtgever akkoord met de inhoud. Afwijkende voorwaarden gelden pas als deze schriftelijk door Graffiti Street Art Jeps & Boris zijn bevestigd.

 

 1. Uitleg begrippen
  1. Koper/opdrachtgever: dat is degene die opdracht geeft een kunstwerk te maken of een kunstwerk koopt, of een overeenkomst met Graffiti Street Art Jeps & Boris sluit met als doel een kunstwerk te verhandelen of het openbaar te maken.
  2. Kunstenaar: iemand die beroepsmatig kunst maakt en levert. In geval van Graffiti Street Art Jeps & Boris zijn wij Jatse Verschoore en Dieter Samyn de kunstenaar.
  3. Opdracht: datgene wat de koper/opdrachtgever met Graffiti Street Art Jeps & Boris is overeengekomen.
  4. Vrij werk: kunstwerk dat naar onze eigen voorkeuren is ontworpen en uitgevoerd.
  5. Maatwerk: kunstwerk dat in opdracht is uitgevoerd op basis van voorkeuren van de opdrachtgever.
  6. Intake: gesprek om wensen en voorkeuren van de opdrachtgever te inventariseren.
  7. Offerte: voorstelovereenkomst waarin de geschatte kosten, de inhoud van de opdracht/aankoop en de leveringstermijn staan vermeld.

 

 1. Maatwerk
  1. Voorafgaand aan het ontwerpen houdt Graffiti Street Art Jeps & Boris een intake. Voor de ontwerpen wordt een voorschot gevraagd van 20% van de geraamde totaalprijs. Graffiti Street Art Jeps & Boris levert de ontwerpen en schetsen uitsluitend om een indruk te geven van het nog te maken kunstwerk en als onderbouwing voor de offerte. Ze blijven eigendom van Graffiti Street Art Jeps & Boris en alleen Graffiti Street Art Jeps & Boris mag ze openbaar maken.
  2. De offerte is gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte informatie. Deze is en blijft verantwoordelijk voor de volledigheid en correctheid van de versterkte informatie en de daaruit volgende keuzes en toepassingen van het door Graffiti Street Art Jeps & Boris ontworpen en uitgevoerde kunstwerk.
  3. De offerte is vrijblijvend en 2 maanden geldig.
  4. De opdracht ontstaat zodra de offerte wederzijds schriftelijk is bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dat niet doet, maar wel mondeling goedkeurt dat Graffiti Street Art Jeps & Boris begint met de opdracht dan geldt de inhoud van de offerte als overeenkomst.
  5. Graffiti Street Art Jeps & Boris doet er alles aan om de opdracht zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren en zal de opdrachtgever tussentijds informeren over de vorderingen. In beperkte mate kunnen er tijdens de uitvoer op verzoek van de opdrachtgever nog wijzigingen/aanvullingen uitgevoerd worden, maar deze zijn pas bindend als Graffiti Street Art Jeps & Boris daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Graffiti Street Art Jeps & Boris is niet aansprakelijk voor een tegenvallend eindresultaat. Ook in dat geval dient de overeengekomen vergoeding door de koper/opdrachtgever te worden betaald.
  6. Graffiti Street Art Jeps & Boris heeft het recht om een deel van de opdracht door derden uit te laten voeren als dat de uitvoering van de opdracht ten goede komt. Graffiti Street Art Jeps & Boris doet dit uitsluitend in overleg met de opdrachtgever. Het is de verantwoordelijkheid van Graffiti Street Art Jeps & Boris om toezicht te houden op een goede uitvoering van het uitbesteedde werk. Graffiti Street Art Jeps & Boris blijft verantwoordelijk voor het artistieke eindresultaat van het totale kunstwerk.

 

 1. Bijkomende kosten

Soms moet Graffiti Street Art Jeps & Boris kosten in rekening brengen die niet in de offerte stonden. Dat kan voorkomen wanneer er sprake is van onderstaande situaties:

 

  1. Bij afstanden > 20 km vanaf Wevelgem of als Graffiti Street Art Jeps & Boris naast de intake nog meer locatiebezoeken moet brengen.
  2. Als de opdrachtgever na opdrachtbevestiging en tijdens het uitvoeren van de opdracht nog wijzigingen/aanvullingen doorgeeft.
  3. Als Graffiti Street Art Jeps & Boris verblijfkosten moet maken om aan een opdracht te kunnen voldoen.

 

 1. Betaling
  1. Het eerste voorschot bestaat uit de kosten voor de intake en het ontwerp en bedraagt 20% van de afgesproken totaalkost.Ook als er geen opdracht tot uitvoering en levering volgt.  Er worden pas ontwerpen gemaakt als het eerste voorschot betaald is.
  2. Het tweede voorschot van 30% van de afgesproken totaalkost dient betaald te worden na de goedkeuring van het ontwerp.Dit voorschot dekt de aankoop van alle materialen.
  3. De eindfactuur van 50% van de totale kost dient binnen 30 dagen na leverdatum voldaan te worden, tenzij schriftelijk in onderling overleg een andere betalingstermijn is overeengekomen.
  4. Wanneer de betalingstermijn van 30 dagen wordt overschreden is de koper/opdrachtgever wettelijk vastgesteld rente verschuldigd tot het moment waarop betaald wordt.
  5. Als Graffiti Street Art Jeps & Boris extra kosten moet maken om het niet op tijd betaalde bedrag alsnog te ontvangen, zijn die voor rekening van de koper/opdrachtgever.

 

 1. Levering
  1. Graffiti Street Art Jeps & Boris levert het kunstwerk zodra het klaar is op een in overleg bepaalde dag.
  2. De leveringstermijn die in de opdracht is overeengekomen is een indicatie, tenzij anders is afgesproken. Graffiti Street Art Jeps & Boris zal er alles aan doen om zich aan de indicatie te houden. Als dat niet lukt, zal Graffiti Street Art Jeps & Boris dat op tijd en onderbouwd aan de koper/opdrachtgever kenbaar maken.
  3. De koper/opdrachtgever is verplicht het kunstwerk zo snel mogelijk te accorderen en in ontvangst te nemen zodra het kunstwerk klaar is, tenzij anders is overeengekomen. Als dat niet lukt moet hij/zij Graffiti Street Art Jeps & Boris daarover op tijd en onderbouwd informeren.

 

 1. Annulering
  1. Wanneer de koper/opdrachtgever een opdracht intrekt terwijl Graffiti Street Art Jeps & Boris al aan de uitvoer begonnen is, zullen alle tot dan toe gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
  2. Graffiti Street Art Jeps & Boris heeft het recht een overeenkomst te ontbinden als de omstandigheden waaronder die is gesloten zodanig wijzigen dat Graffiti Street Art Jeps & Boris de opdracht niet meer kan uitvoeren.
  3. Als Graffiti Street Art Jeps & Boris door overmacht niet in staat is de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, worden deze uitgesteld tot de overmachtstoestand is beëindigd. Wanneer dit langer dan 3 maanden duurt, heeft de koper/opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. De tot dan toe door Graffiti Street Art Jeps & Boris gemaakte kosten moeten in dat geval wel betaald worden.
  4. Graffiti Street Art Jeps & Boris heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk en aangetekend te ontbinden als de koper/opdrachtgever in een situatie van uitstel van betaling of faillissement terecht komt.

 

 1. Vertrouwelijkheid
  1. Koper/opdrachtgever en kunstenaar verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben gekregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dat in de wet AVG is bepaald.

 

 1. Klachten
  1. Klachten moeten binnen 14 dagen na ontvangst van het kunstwerk schriftelijk en onderbouwd bij Graffiti Street Art Jeps & Boris ingediend worden. Na deze termijn geldt een volledige aanvaarding van het eindresultaat van de opdracht. Treden er na deze termijn technische of materiële gebreken op? Meld deze dan bij Graffiti Street Art Jeps & Boris. In onderling overleg wordt dan de rechtmatigheid en afhandeling van de klacht bepaald.
  2. Op de gesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen zullen zo veel mogelijk in onderling overleg worden opgelost. Als dat niet lukt, zal een arbitragecommissie of een bevoegde Belgische rechter worden ingeschakeld.

 

 1. Garantie
  1. Graffiti Street Art Jeps & Boris garandeert dat het te leveren kunstwerk uniek, zelfbedacht, ontworpen en uitgevoerd is, tenzij anders is aangegeven. De koper/opdrachtgever krijgt een gebruiksrecht en zal het kunstwerk niet vermenigvuldigen, namaken of openbaar maken zonder toestemming van Graffiti Street Art Jeps & Boris, tenzij anders is overeengekomen. Graffiti Street Art Jeps & Boris heeft de vrijheid om het kunstwerk te gebruiken voor publicatie en marketingdoeleinden.
  2. Wanneer een derde partij overgaat tot vermenigvuldiging of namaken van een door Graffiti Street Art Jeps & Boris gemaakt kunstwerk is Graffiti Street Art Jeps & Boris daarvoor niet verantwoordelijk.
  3. Graffiti Street Art Jeps & Boris heeft het recht kunstwerken te signeren en van een titel of kenmerk te voorzien.
Bent u geïnteresseerd of wil u meer weten? Neem gerust contact op. Neem contact op